דף קשר 2019-2018

metzada@israelscouts.org   שובל מגל - מרכזת השבט

rony@forte-ta.com   רוני בז'רנו - ראש השבט

ilanithabot@gmail.com   אילנית חבוט - גזברית השבט

Ofiramor3@gmail.com   אופירה מור - אחראית הרשמה

shira.zan@gmail.com   שירה זנדני -  מכירת חאקי

shiricpa@gmail.com שירי כהן - ד בנות

royhila@hotmail.com הילה רייטר - ד בנים

amitmaorny@gmail.com עמית מאור - ה בנות

akornberg@gmail.com נתי קורנברג - ה בנים

Ofiramor3@gmail.com   אופירה מור -  ו בנות

  marikmeirav@gmail.com מירב מילמן - ו בנים

yifaty75@gmail.com   יפעת יחזקאל  - ז

efrat.litvin@gmail.com   אפרת ליטוין -  ז

sorekmaayan@yahoo.com   מעין שורק -  ח

Ofiramor3@gmail.com   אופירה מור -  ט

ornit.peleg@gmail.com   אורנית פלג -  ט

ilanithabot@gmail.com   אילנית חבוט -  שכב"ג י -י"ב

shira.zan@gmail.com   שירה זנדני -  שכב"ג י -י"ב