פעולה ראשונה


שנת הפעילות תפתח ביום ראשון ה 30 בספטמבר בשעות 3-5

 

פרטים נוספים בקרוב