מחנה שכב”ג 2020


מחנה שכב”ג ייערך בתאריכים 13/2/2020 - 17/2/2020

פרטים נוספים בקרוב