Back to All Events

פעולה רגילה והכנה לשוק קח תן

שימו לב לשינוי בשעת הפעילות

הפעילות תחל בשעה 3 ותסתיים בשעה 5

Earlier Event: January 31
פעולה רגילה
Later Event: February 11
מחנה שכב"ג