Back to All Events

אסיפת הורי גדוד ט לקראת מחנה קליפורניה

הורים לחניכים המעוניינים לצאת למחנה חייבים להגיע לאסיפה

האסיפה תתקיים ב 

Senior Adult Lounge, JCC

Earlier Event: October 15
פעולה רגילה
Later Event: October 22
יום הצופה