Back to All Events

אסיפת הורי שכב"ג לקראת מחנה קליפורניה

הורים לחניכים המעוניינים לצאת למחנה חייבים להגיע לאסיפה

האסיפה תתקיים ב 

Senior Adult Lounge, JCC