Back to All Events

טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה קהילתי

חניכי השבט מתבקשים להגיע על חאקי חגיגי ולשבת במקומות המיועדים לשבט מצדה