דף קשר 2019-2020

metzada@israelscouts.org   שובל מגל - מרכזת השבט

rony@forte-ta.com   רוני בז'רנו - ראש השבט

ilanithabot@gmail.com   אילנית חבוט - גזברית השבט

Ofiramor3@gmail.com   אופירה מור - אחראית הרשמה

shira.zan@gmail.com   שירה זנדני -  מכירת חאקי

ornit.peleg@gmail.com   אורנית פלג -  ד בנות

shira.zan@gmail.com   שירה זנדני -  ד בנים

shiricpa@gmail.com שירי כהן - ה בנות

d41yael@gmail.com יעל לוי - ה בנים

amitmaorny@gmail.com עמית מאור - ו בנות

akornberg@gmail.com נתי קורנברג - ו בנים

Ofiramor3@gmail.com   אופירה מור -  ז

  marikmeirav@gmail.com מירב מילמן - ז

yifaty75@gmail.com   יפעת יחזקאל  - ח

efrat.litvin@gmail.com   אפרת ליטוין -  ח

sorekmaayan@yahoo.com   מעין שורק -  ט

ilanithabot@gmail.com   אילנית חבוט -  שכב"ג י -י"ב