דף קשר

metzada@israelscouts.org   כרמל אמיר -  מרכזת השבט

rony@forte-ta.com   רוני בז'רנו -  ראש השבט

lital.glick@gmail.com   ליטל גליק  - גזברית השבט

yifaty75@gmail.com   יפעת יחזקאל  - ד בנות

efrat.litvin@gmail.com   אפרת ליטוין -  ד בנים

karen@ganaviv.com   קרן אדלר -  ד בנים

orit.shebiro@gmail.com   אורית שבירו  - ה בנות, הרשמה

sorekmaayan@yahoo.com   מעין שורק -  ה בנים, הרשמה

ornit.peleg@gmail.com   אורנית פלג -  ו בנות

doritmermelstein@yahoo.com   דורית מרמלשטיין -  ו בנים

pazgalit@yahoo.com   גלית פז  -  ו בנים

orit.shebiro@gmail.com   אורית שבירו -  ז, הרשמה

Ofiramor3@gmail.com   אופירה מור -  ח, מכירת חאקי

efrat.litvin@gmail.com   אפרת ליטוין  - ט

ilanithabot@gmail.com   אילנית חבוט -  שכב"ג י -י"ב

michal@global-bio.com   מיכל רז -  חברת ועד

schneider.shiri@gmail.com   שירי שניידר-בצלאל  - חברת ועד

eranelad1@gmail.com   ערן אלעד -  חבר ועד

erez.yacar@gmail.com   ארז יקר  - חבר ועד

tzila.deinc@verizon.net   צילה וייסי -  חברת וועד